Projekty mobilności 

w Zespole Szkół Technicznych

Od 2009 roku!

PRAKTYKI ZAGRANICZNE
realizowane w ramach projektów mobilności:

 • możliwe tylko w szkole technicznej i zawodowej
 • finansowane z programów europejskich
 • dofinansowanie pokrywa transport, zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie, kurs językowy i program kulturowy
 • umożliwiają rozwój zawodowy, językowy i osobisty uczestników.

Do tej pory możliwość odbycia praktyk otrzymało kilkuset uczniów ZST z kierunków:

 • architektura krajobrazu
 • budownictwo
 • energetyka odnawialna
 • inżynieria sanitarna
 • informatyka

Udział w zagranicznym stażu to dla ucznia:

 • Podniesienie umiejętności językowych dzięki codziennej naturalnej komunikacji (wyćwiczenie umiejętności mówienia i poszerzenie słownictwa, szczególnie zawodowego);
 • Podniesienie umiejętności zawodowych – możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce;
 • Rozwój osobisty – przełamanie barier i otwarcie się na nowe doświadczenia przydatne w przyszłości, poznanie swoich słabych i mocnych stron, sprawdzenie się w nowych sytuacjach;
 • Certyfikaty z podpisem pracodawcy, z wykazem wykonywanych zadań zawodowych w języku polskim i angielskim, przydatne w poszukiwaniu pracy;
 • Ciekawy program kulturowy – zwiedzanie i wycieczki krajoznawcze;
 • Wspaniała przygoda, wspomnienia na całe życieOd pocz
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Technik architektury krajobrazu

Zobacz praktyki z poprzednich lat!

TeCHNIK INFORMATYK

Zobacz praktyki z poprzednich lat!

Technik budownictwa

Zobacz praktyki z poprzednich lat!

TECHNIK ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Zobacz praktyki z poprzednich lat!

Technik inżynierii sanitarnej

Zobacz praktyki z poprzednich lat!