Europejscy Zawodowcy – kadra

2017-1-PL01-KA102-036903

JOB SHADOWING KADRY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W NIEMCZECH

W ramach projektu w dniach od 3 do 8 czerwca 2018 grupa nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyła w szkoleniu dla kadry w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Cottbus w Niemczech należącym do Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Jest to ośrodek, do którego uczniowie z klas budowlanych ZST wyjeżdżają na szkolenia od kilku lat w ramach projektów mobilności.

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy ZST związani ze szkoleniem zawodowym z dziedziny budownictwa i energetyki odnawialnej oraz zarządzania placówką kształcenia zawodowego: pan dyrektor, pani kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz panie germanistki.

Celem szkolenia było poznanie podstaw prawnych dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech i obserwacja metod kształcenia w fachowców w budownictwie w placówce. Uczestnicy zapoznali się między innymi z systemem szkolenia zawodowego w Niemczech, z zasadami przeprowadzania egzaminów zawodowych, z zasadami współpracy między Izbą Przemysłowo – Handlową (IHK Cottbus) a przedsiębiorcami, szkołą a centrami kształcenia, ze standardami wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego związanego z branżą budowlaną oraz z systemem recyklingu materiałów budowlanych.

W trakcie pobytu kadra ZST mogła między innymi obserwować zajęcia w pracowniach projektowania architektonicznego oraz zajęcia praktyczne w pracowni murarskiej, suchej zabudowy oraz robót drogowych. Uczestnicy brali również udział w warsztatach praktycznych: pracowali z programem komputerowym AutoCAD, wykonywali wiązania zgodnie z technikami murarskimi, układali fragmenty nawierzchni ścieżki/chodnika oraz wykonali mozaikę w pracowni robót posadzkarskich.

W ramach programu kulturowego uczestnicy zwiedzili miasto Cottbus – stare miasto, Operę, Ratusz, Teatr Narodowy, Wieżę widokową, park Branitz oraz bibliotekę uniwersytecką i Uniwersytet Techniczny.

Rezultaty szkolenia:

  • rozwój zawodowy, językowy i osobisty uczestników
  • projekt eksperymentu pedagogicznego „Zielone budynki w infrastrukturze miejskiej” przekształcony w innowację pedagogiczną realizowaną w klasach I TB od roku szkolnego 2019/2020
  • podniesienie jakości kształcenia w ZST poprzez wprowadzenie części zaobserwowanych metod i rozwiązań do procesu kształcenia zawodowego w placówce

Opinie uczestników:

Obserwacja rozwiązań praktycznych w innym kraju pozwoliła mi na udoskonalenie własnego warsztatu pracy, celem lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy zawodowej, a także na podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych. Poznałam organizację pracy w szkołach zawodowych, bazę dydaktyczną, metody prowadzenia zajęć, a także metody kształcenia zawodowego w zakresie zajęć praktycznych i wyposażenia stanowiska pracy. Nabyte umiejętności pozwolą mi na przygotowanie ćwiczeń, projektów, kart pracy w ciekawy, wpływający na kreatywność uczniów sposób.

Wyjazd był perfekcyjnie zaplanowany, a program dobrze dobrany do celu wyjazdu. Mogłem zaobserwować ciekawe zajęcia i wdrożyć je w Polsce. Będę wprowadzać zaobserwowane metody z moimi uczniami, np. nauczanie programów typu CAD na dokumentacji.

Program był zorganizowany tak, aby uzyskać jak najwięcej informacji. Podczas wizyty dało się odczuć przyjaźń i chęć pomocy. Rozwinęłam się zawodowo, wyjazd był dla mnie ciekawym doświadczeniem.

Program wizyty umożliwił mi poznanie dualnego systemu kształcenia w Niemczech. Miałam możliwość poznać zasady współpracy między szkołą średnią a pracodawcą podczas organizacji kształcenia praktycznego. Wzbogaciłam słownictwo zawodowe i przełamałam barierę językową. W trakcie szkolenia spotkaliśmy się z wysoką kulturą osobistą, otwartością i pełnym profesjonalizmem.

JOB SHADOWING KADRY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W HISZPANII

W dniach od 17 do 28 czerwca 2019 roku dwie nauczycielki architektury krajobrazu uczestniczyły w szkoleniu typu job shadowing, które obejmowało dwutygodniowy pobyt na południu Hiszpanii. W ramach projektu panie odbyły praktyki w Ogrodzie Botanicznym w Maladze oraz w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu w Grenadzie. W trakcie praktyk nauczycielki zapoznały się z roślinnością charakterystyczną dla regionu Andaluzji, warunkami, w jakich się ona rozwija oraz sposobami jej pielęgnacji.

Prace w ogrodach miały głównie charakter pielęgnacyjny. W pierwszym tygodniu pobytu uczestniczki pracowały w Ogrodzie Botanicznym w Maladze, którego początki sięgają roku 1850, kiedy to markiz Casa Loring wraz z synem i jego małżonką zainspirowani licznymi podróżami po Europie wpadli na pomysł stworzenia ogrodu – parku. W ogrodzie aklimatyzowano rośliny między innymi z Ameryki czy Australii oraz stworzono kolekcję pozostałości archeologicznych. W 1943 roku ogród oficjalnie zyskał miano historycznego ogrodu artystycznego o dużym znaczeniu kulturowym, a 1990 roku zostały wykupiony przez miasto Malaga i od roku 1994 jest oficjalnie otwarty dla publiczności. Ogród składa się z dwóch części: z ogrodu zabytkowego i ogrodu botanicznego, poza tym wyposażony jest w odpowiednie zaplecze dydaktyczne. Kolekcje, jakie możemy w nim wyróżnić to między innymi: palmy, rośliny owadożerne i bromeliowate, wodne, bambusy, tzw. rośliny prymitywne, drzewa owocowe, kaktusy i sukulenty, flora śródziemnomorska, stare winorośle w Maladze oraz trasę W 80 drzew dookoła świata. Bardzo duże wrażenie robi zabytkowa część ogrodu, która pod względem botanicznym określana jest jako prezentująca gatunki monumentalne. Podziwiać tutaj możemy drzewa z gatunków cedr, bananowiec, palmy daktylowe, sosny, cyprysy, araukarie, figowce, magnolie czy drzewa oliwne, które zaskakują nas swoimi rozmiarami.

W drugim tygodniu pobytu praktyki odbywały się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu w Grenadzie. Jest to niewielki ogród zlokalizowany w sąsiedztwie budynków uniwersyteckich. Jest to ogród regularny podzielony na mniejsze kwatery, w których znaleźć możemy palmy, cykasy, jukki, sosny, cedry, mirt, laur, oleandry, a także duże kolekcje ziół, bylin, roślin jednorocznych i sukulentów.Jako trwałe rezultaty praktyk uczestniczki opracowały trzy produkty: Monografię roślinności południowej Hiszpani, krótki przewodnik wraz z trasą turystyczną po Maladze oraz założenie przyszkolnego ogrodu dydaktycznego. Materiały te są zbiorem doświadczeń zdobytych w trakcie pobytu, które wykorzystywane będą podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Znajomość roślin i zasad ich pielęgnacji pozwoli nam podjąć próby aklimatyzacji niektórych gatunków do naszych warunków klimatycznych. W planach mamy przystosowanie do tego szkolnej mini szklarni i ogródka skalnego, które w trakcie trwania zajęć praktycznych obsadzać i pielęgnować będą nasi uczniowie. Część poznanych gatunków planujemy wykorzystać do aranżacji donic, które w okresie letnim wystawione będą na szkolne patio, a w okresie zimowym znajdą swoje miejsce w szkolnym ogrodzie zimowym.

Bogaty program kulturowy w trakcie pobytu przyczynił się do powstania krótkiego przewodnika po Maladze, w którym skoncentrowałyśmy się na przedstawieniu najważniejszych obiektów w mieście pod względem architektonicznym, ale przede wszystkim pod względem architektury krajobrazu. Przedstawiłyśmy tutaj między innymi Zamek Gibralfaro, Alkazabę, Park Malaga czy nowo powstały bulwar nadmorski. Na zajęciach z podstaw architektury krajobrazu poza polskimi przykładami realizacji będziemy mogły wspierać się również przykładami hiszpańskimi. Każde z przedstawionych w przewodniku założeń jest innym typem zieleni miejskiej, a dzięki przewodnikowi możemy z młodzieżą w przyjemny sposób przenieść się do Malagi i przeanalizować ją pod względem historycznym i kompozycyjnym. Na uwagę pod tym względem zasługuje również Ogród Botaniczny, ale przede wszystkim zespół pałacowy Alhambra w Grenadzie, którego analiza objęta jest szkolnym programem nauczania.

Dwutygodniowy pobyt w Maladze i Grenadzie w dużym stopniu przyczynił się do poszerzenia naszych horyzontów. Zarówno program praktyk, jak i szeroki program kulturowy pozwoli nam w sposób praktyczny i teoretyczny wykorzystać zdobytą wiedzę na zajęciach z uczniami. Poznane trendy w aranżacjach wykorzystywać będziemy jako źródło inspiracji na zajęciach projektowych. Będziemy zachęcać uczniów do tworzenia aranżacji wnętrz z wykorzystaniem roślin charakterystycznych dla rejonu Andaluzji. W trakcie zajęć praktycznych będziemy testować, które gatunki roślin sprawdzą się w naszych warunkach klimatycznych jako rośliny ozdobne. Na pewno będzimy zachęcać uczniów do korzystania z praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. Doświadczenie językowe oraz wiedza i umiejętności jakie każdy może zdobyć w trakcie trwania pobytu są bezcenne.