Projekty zakończone

2019-1-PL01-KA102-063154

EUROPEJSKIE PRAKTYKI DZIŚ – SUKCES ZAWODOWY JUTRO

POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049262

HISZPAŃSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY I OSOBISTY

2017-1-PL01-KA102-036903

EUROPEJSCY ZAWODOWCY - UCZNIOWIE

2017-1-PL01-KA102-036903

EUROPEJSCY ZAWODOWCY - KADRA

POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015678

Specjaliści na miarę Europy - zagraniczne praktyki zawodowe dlauczniów technikum

2014-1-PL01-KA102-000866

Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji

2013-1-PL1-LEO01-37364

Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy

2012-1-PL1-LEO01-27221

Technicy w Europie - mobilność szansą na rozwój zawodowy i osobisty

2012-1-PL1-LEO03-27787

Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego

2009 - 2010

Praktyki w Niemczech dla uczniów technikum architektury krajobrazu i informatyków