Europejscy Zawodowcy – uczniowie

2017-1-PL01-KA102-036903

SZKOLENIE W NIEMCZECH

W dniach 17 – 28 września oraz 1 – 12 października 2018 uczniowie klas budowlanych ZST mieli okazję przećwiczyć w praktykę umiejętność murowania podczas dwutygodniowego szkolenia w Niemczech. Dwie 10 osobowe grupy wyjechały kolejno do Ośrodka Szkoleniowego Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Cottbus pod opieką pani Ilony Dziuby, a następnie pani Eweliny Twardowskiej-Muchy. Celem szkolenia było odbycie praktyki w zakresie stosowania technik murarskich (wznoszenie murów i nadproży) w bogatym w materiały centrum szkoleniowym w warunkach niemieckich.

Uczniowie wykonywali zadania zawodowe w zakresie technik murarskich pod opieką niemieckiego instruktora kształcenia zawodowego w dwuosobowych zespołach. Doświadczony instruktor wyznaczył im zadania, tłumaczył specyfikę określonych czynności zawodowych, zapoznawał ich z narzędziami oraz oceniał efekty ich pracy. Uczestnicy mieli do dyspozycji materiały budowlane oraz odpowiednie narzędzia. Zadanie główne polegało na wymurowaniu ściany dwuwarstwowej, składającej się z 14 warstw z cegły wapienno-piaskowej (warstwa konstrukcyjna muru) oraz 18 warstw z cegły klinkierowej (warstwa licowa muru). Po sprawnym zakończeniu zadania podstawowego, którym było wymurowanie muru licowego, uczestnicy otrzymali zadanie dodatkowe – wymurowania parapetu. Program praktyk został zrealizowany w ramach kwalifikacji zawodowej B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Uczestnicy nauczyli się między innymi obkładania cegły klinkierem, fugowania, dokonywania pomiarów, a także pracy w zespole roboczym oraz podszkolili język niemiecki w zakresie słownictwa zawodowego.

Cała grupa pracowała w równym tempie, byli dobrze zorganizowani i pełni zapału. W pierwszym tygodniu udało się zakończyć pierwszą część zadania, a drugi tydzień był poświęcony na jego wykańczanie. Następnie instruktor ocenił pracę każdego, według podanych kryteriów oraz sprawdził, czy zgadzają się wymiary. Wszystkie prace zostały pozytywnie ocenione. Uczniowie przystąpili do demontażu, czyszczenia i odzysku materiałów, a na koniec do sprzątania całej hali.

Poniżej relacja z pobytu jednego z uczestników:

28 września 2018 roku odbył się wyjazd do Niemiec na praktyki. Nasza grupa złożona była z 10 osób.  Z Częstochowy wyjechaliśmy o 7:00, podróż trwała około 6 godzin. W Cottbus byliśmy już około godziny 14:00.  Na pierwszym zebraniu omówiono nam regulamin pobytu, rozdano kieszonkowe i bilety komunikacji miejskiej, następnie przydzielono nam pokoje. Moim współlokatorem był kolega z klasy Piotr. Ucieszyłem się, ponieważ dobrze się znaliśmy. Rozpakowaliśmy się w pokojach, a następnie udaliśmy się na pierwsze spotkanie z miastem i nowym środowiskiem. W Cottbus znajdowało się sporo zabytków, stare kościoły, wieże widokowe. Choć miasto nie było duże, miało swój urok. Kolejnym dniem pobytu była niedziela. Zadziwiającym był fakt że ludzi podczas weekendów praktycznie nie było, puste ulice, zero samochodów, nawet sygnalizacja świetlna nie działała.

Następnego dnia w poniedziałek rano odbyło się nasze pierwsze spotkanie w miejscu praktyk. Pokazano nam miejsce pracy, zapoznano z zasadami BHP oraz zostaliśmy dokładnie oprowadzeni po całym ośrodku. W tygodniu miasto żyło pełnią życia, mnóstwo samochodów na ulicach, tłumy w tramwajach. We wtorek zaczęliśmy pracę. Zostały nam wręczone arkusze z dokładnym planem naszej budowli. Zadaniem naszym było postawienie murku. Zadanie wykonywaliśmy w zespołach dwuosobowych. Co mnie zaskoczyło, to na pewno warunki w jakich pracowaliśmy, to znaczy ład i porządek. Każdy z nas miał swoje zadbane, uporządkowane narzędzia do pracy, swoje czyste i zadbane stanowisko. Wszystkie cegłówki były bardzo równe, na nic nie można było narzekać. Aż najzwyczajniej w świecie chciało się pracować. Cały tydzień został przepracowany, robota cały czas szła do przodu.

Po pracy zawsze był czas wolny, żeby coś zjeść i iść na zakupy, pochodzić po mieście albo po prostu odpocząć. Dodatkowo co jakiś czas odbywały się wyjścia rozrywkowe na przykład na kręgle, na spływ kajakowy, na minigolfa lub do zoo. Wieczorami wszyscy chętnie spotykaliśmy się w jadalni żeby pograć wspólnie w gry karciane lub zwyczajnie pogadać. Nie było czasu na nudę. Podczas wyjazdu udało nam się zwiedzić Berlin i Drezno, podziwialiśmy piękne okolice, udało nam się zobaczyć też miejsce, w którym kiedyś stał Mur Berliński, zwiedziliśmy Muzeum Figur Woskowych. Wycieczka do Drezna była równie fascynująca, znajdowały się tam przeogromne stare budynki i piękne kościoły.

STAŻ W PORTUGALII

Od 28 września do 26 października 2018 uczniowie z klas III i IV technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz IV klasy technikum urządzeń sanitarnych odbywali miesięczną praktykę zawodową w Portugalii w dziewięciu prywatnych firmach zlokalizowanych w obrębie miasteczka Povoa de Varzim. Ich praca polegała głównie na pracy w terenie. Wszyscy pracodawcy byli bardzo zadowoleni z pracy i zaangażowania naszych uczniów twierdząc, że  podnieśli poprzeczkę dla kolejnych stażystów. Poniżej przedstawiamy krótką relację z pracy w poszczególnych firmach:

  • Dawid i Karol odbyli staż w firmie Marques e Lima, która w tym czasie prowadziła dużą inwestycję budowy hali przemysłowej.  Uczniowie odbywający tam praktykę zajmowali się montażem instalacji klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej od podstaw. Pracowali między innymi przy montażu stelaży, orurowania instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej oraz jej izolacji. Montowali między innymi czujniki dymu, gniazda elektryczne oraz oświetlenie biurowe dla dużej hali przemysłowej.
  • Kacper i Mateusz pracowali w firmie Diamante Solar, gdzie mieli okazje pracować przy montażu pionów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji elektrycznej i sanitarnej. W czasie praktyk nauczyli się kielichowania rur PVC, montowania kolektorów słonecznych i składowych instalacji solarnej. Ponadto uczestniczyli w wykonaniu próby szczelności instalacji solarnej, a także transportowaniu i przygotowaniu paneli fotowoltaicznych do montażu. Po zapoznaniu  się z urządzeniami i sprzętem wykorzystywanym w instalacji fotowoltaicznej montowali szyny pod panele fotowoltaiczne, a następnie łączyli szeregowo panele PV. Uczniowie asystowali w podłączeniu zasobnika do instalacji grzewczej, nauczyli się również frezowania, gwintowania i zgrzewania rur.
  • Damian i Kryspin w firmie Dern zajmowali się izolowaniem instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, a także pomagali przy montażu instalacji wentylacyjnej. Mieli okazję poćwiczyć umiejętności praktyczne w spawaniu instalacji grzewczej,  montażu  instalacji elektrycznej  oraz odpowietrzaniu instalacji gazowej. Równocześnie pomagali przy serwisowaniu kolektorów, kotłów retortowych oraz instalacji grzewczej i wentylacyjnej. W trakcie stażu nauczyli się napełniania i zabezpieczania instalacji kolektorów słonecznych. Ponadto podczas pracy montowali uchwyty pod instalację ciepłej wody i instalację przeciwpożarową oraz zgrzewali rury.
  • Patryk i Damian swoją praktykę odbywali w firmie Frinuno, która  zajmuje się montażem i pomocą w zakresie komercyjnych i przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji. Podczas pracy uczniowie wykonywali między innymi naprawy, konserwacje i przeglądy urządzeń stosowanych w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji. Uczestniczyli w pracach montażowych i serwisowych instalacji klimatyzacyjnej. Zapoznali się ze sprzętem chłodniczym, aparaturą pomiarową i diagnostyczną.  Podczas okresowych przeglądów instalacji mieli okazję wykonać między innymi próbę szczelności instalacji klimatyzacyjnej. Uczestniczyli również w wymianie podzespołów w urządzeniach elektrycznych.  
  • W firmie Aquaquimica staż odbywali Bartek i Adam.  Zakres działania tej firmy obejmuje koncepcję, produkcję, montaż i sprzedaż urządzeń w zakresie uzdatniania wody. W czasie praktyki uczniowie mieli okazję składać urządzenia do filtracji wody. Zajmowali się również budową dozowników do oczyszczania wody,  uzbrajali i programowali skrzynki elektryczne sterownika do systemu filtracji wody, a także wykonywali sondy pomiarowe.
  • W firmie Vulcano Jakub zajmował się głównie serwisowaniem przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, a także instalacji grzewczych i gazowych.  W trakcie odbywania praktyk uczeń uczestniczył między innymi w wymianie iskiernika urządzenia gazowego,  wymianie płaszcza wodnego przepływowego podgrzewacza wody oraz czyszczeniu przewodów spalinowych. Zajmował się  głównie serwisowaniem, diagnozowaniem, programowaniem  oraz montażem urządzeń grzewczych.  
  • Patrycja  pracowała w firmie Sanigalos zajmującej się sprzedażą materiałów odnawialnych źródeł energii. Uczennica uczestniczyła w zatowarowaniu magazynu w elementy  instalacji wodnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i elektrycznych. Zajmowała się również segregowaniem i rozładunkiem towaru na magazynie ze sprzętem sanitarnym i instalacyjnym.
  • Mateusz i Michał pracowali w firmie Canalizende, która zajmuje się naprawą i montażem systemów hydraulicznych.  W czasie praktyk  asystowali w demontażu starej instalacji kanalizacyjnej oraz uzbrojeniu w nową instalację kanalizacyjną. Zajmowali się także wykonywaniem wykopów pod instalację elektryczną i montowaniem oświetlenia zewnętrznego. W czasie praktyk nauczyli się wymiany pomp w studniach głębinowych oraz wykonania podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne. Pracowali również przy demontażu instalacji c.o., montażu kotła, grzejników oraz armatury instalacji grzewczej i wodociągowej.
  • Krystian i Paweł odbyli staż w firmie Ilidio Sacramento, która podobnie jak Canalizende zajmuje się naprawami i montażem systemów hydraulicznych. W czasie praktyk nauczyli się montażu urządzeń sanitarnych i pionów kanalizacyjnych. Uczniowie asystowali przy montażu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Zajmowali się  również wymianą urządzeń i armatury sanitarnej, łączeniem rur ( m.in. poprzez zgrzewanie i klejenie), izolowaniem rur oraz montażem pionów i poziomów instalacji kanalizacyjnej.  

Podczas stażu nauczyłem się, jak można bezstresowo oraz powoli wykonywać swoją pracę. W mojej firmie panowała niezwykle przyjazna atmosfera, pracownicy traktowali mnie jak dobrego kolegę. Wyjazd będę wspominał bardzo pozytywnie.

W firmie CANALIZENDE nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy, na przykład podstaw elektryki oraz ciekawych rozwiązań z i związanych z instalacją wodociągową i kanalizacyjną, których się nie używa w Polsce. Firmę oceniam bardzo pozytywnie i warto polecać ją dla kolejnych uczniów.

Podczas miesięcznego stażu nauczyłem się wielu metod pracy, poznałem nowe technologie pracy, poprawiłem swój język obcy oraz relacje z ludźmi innej narodowości. Praca była bardzo przyjemna, bardzo dobra atmosfera oraz mili współpracownicy

W trakcie stażu nauczyłem się, jak można spokojnie i bezstresowo wykonywać swoją pracę. W firmie poznałem miłych ludzi, którzy pomimo przeszkody w formie języka starali się mnie nauczyć wykonywania napraw klimatyzacji. W pracy panowała miła atmosfera, zwiedziłem wiele miast, poznałem nową kulturę. Wiedza zdobyta na praktykach przyda mi się w przyszłości, jestem zadowolony z wyjazdu.

Jestem bardzo zadowolony z praktyk w firmie Diamante Solar. Dzięki nim poprawiła się moja znajomość języka angielskiego i poznałem przydatne zwroty w języku portugalskim. Wzbogaciłem swoje umiejętności praktyczne w zakresie łączenia rur z różnych tworzyw sztucznych. Nauczyłem się prowadzenia przewodów elektrycznych, poprawiłem swoje zdolności manualne związane z obróbką materiałów wykorzystywanych w instalacjach

W firmie panowała przyjazna atmosfera i wiele osób dawało nam rady oraz uczyło nas wykonywania danej pracy. Zwiedziłem wiele kulturowo-rozrywkowych miast. Wyjazd będę wspominał bardzo dobrze oraz będę korzystał z wiedzy i praktyki którą tutaj nabyłem. Wyjazd godny polecenia.

W trakcie pobytu w Portugalii miałem okazję nabrać doświadczenia zawodowego, sprawdzić swoje zdolności językowe, nauczyć pracy z innymi ludźmi. Doświadczyłem wykonywania zadań, które nie są wykonywane w moim kraju. Poznałem również różnice kulturowe między państwami oraz tutejsze obyczaje.

Podczas stażu nauczyłem się jak rozdysponować efektywnie czas przeznaczony na pracę. Praca w firmie odbywała się w miłej i przyjaznej atmosferze. Nauczyłem się budowy maszyn chłodniczych oraz dokonywać ich przeglądu. Zwiedziliśmy wiele pięknych miast i zapoznaliśmy się z kulturą tego kraju. Wyjazd był dobrze zorganizowany, mogę go z przyjemnością polecić.

Jestem bardzo zadowolony z odbywania praktyki w firmie Diamante Solar w Portugalii. Dzięki odbywaniu w tamtejszym kraju stażu moje bariery językowe zostały zniwelowane, poprawiły się moje zdolności wypowiadania się w języku angielskim, a zarazem nauczyłem się podstawowych słów w języku portugalskim. Miałem też możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, wzbogaciłem swoje umiejętności w zakresie gwintowania, zgrzewania i wykonywania instalacji.

Praktyki zagraniczne są bardzo dobre oraz potrzebne. Mamy możliwość współpracować z ludźmi o podobnym zawodzie, lecz z innego kraju. Praca w obcym kraju pokazała różnice między sposobem wykonywania zadań w Portugalii i w Polsce.

STAŻ W HISZPANII

W dniach od 6 października do 2 listopada 2018 uczniowie z technikum architektury krajobrazu odbyli 4 -tygodniowe praktyki w Granadzie, na południu Hiszpanii. Celem stażu było zdobycie doświadczenia w urządzaniu i pielęgnacji ogrodów publicznych i historycznych w warunkach hiszpańskich. Uczniowie wykonywali prace pielęgnacyjne w ogrodach Andaluzji. Grupa 10 osobowa odbyła praktyki w Alhambrze, a kolejna grupa 10 osobowa w ogrodach botanicznych i terenach zieleni Uniwersytetu Grenada.

Od poniedziałku 8 października uczniowie pracowali między innymi w Alhambrze, położonej na wzgórzu Sabika w Grenadzie. Alhambra – warowny zespół pałacowy jest wyjątkowym zabytkiem, najlepiej zachowanym muzułmańskim pałacem w Europie. Perłą Andaluzji. To symbol muzułmańskiego raju i szczęścia pod wszystkimi ziemskimi postaciami. Praktykanci i nauczyciele otrzymali identyfikatory, które upoważniały do wejścia na teren warowni. Nad prawidłowym przebiegiem praktyk uczniów czuwały nauczycielki z Zespołu Szkół Technicznych pani Joanna Tomczak i pani Magdalena Raganiewicz, oraz hiszpańscy opiekunowie.

Uczniowie podzieleni byli na grupy i pracowali w różnych częściach Alhambry. Pierwsza grupa odbyła praktyki w El Partal- w tarasowych ogrodach z systemem zbiorników, kanałów i fontann. Kolejna grupa uczniów pracowała w Secano i ogrodzie Adarves ( Cardin de los Adarves), który znajduje się niedaleko od wejścia do Alcazaby. W pobliżu jest Mirador, czyli platforma widokowa, z której roztacza się przepiękny widok na panoramę miasta i dzielnice – Albaicin i Sacromonte. Czterech uczniów odbywało praktyki w ogrodach Generalife, arabska nazwa oznacza „rajski ogród architekta”. Tworzy go labirynt alejek, ciągów ogrodów, dziedzińców z wodotryskami i fontannami, pawilonami, tarasy, kaskady i galerie.

Uczniowie pracowali w różnych miejscach na zewnątrz, niezależnie od warunków pogodowych. W ogrodach hiszpańskich jesienią wykonuje się szereg prac pielęgnujących, głównie: cięcie i formowanie roślin, żywopłotów i szpalerów i pnączy, oczyszczanie rabat z liści, uschniętych roślin i kwiatów oraz chwastów, sadzenie, rozmnażanie, podlewanie i nawożenie, koszenie trawników, prace porządkowe. Uczniowie używali do prac ogrodniczych różnych narzędzi: ręcznych i mechanicznych, m.in.: sekatory, piłki, nożyce do żywopłotów, haczki, pazurki, kosiarki i podkaszarki, dmuchawy do liści, wózki transportowe i taczki. Praca była ciężka, wymagała dużego wysiłku fizycznego. Oprócz tego praktykanci musieli się wykazać wszechstronną wiedzą ogrodniczą, umiejętnościami językowymi i komunikatywnością, oraz wysoką kulturą osobistą.

2 listopada 2018 roku uczestnicy pożegnali się ze swoimi hiszpańskimi opiekunami w miejscu odbywania stażu: Alhambra, Uniwersytet w Grenadzie. Na uroczystości zakończenia praktyk otrzymali certyfikaty od organizacji pośredniczącej i certyfikaty ECVET. Pożegnanie odbyło się w stylu Halloween w hostelu w Grenadzie.

Dzięki uczestnictwu w stażu uczniowie podnieśli poziom swoich kompetencji zawodowych, takich jak praca w zespole i w międzynarodowym środowisku, zapoznali się z kierunkami kształtowania krajobrazu, lokalnymi technologiami i roślinnością typową dla obszaru Hiszpanii na przykładzie ogrodów Andaluzji. W trakcie stażu uczniowie zapoznali się z nowymi gatunkami roślin kwiatowych i ziół oraz z metodami sadzenia roślin ozdobnych z użyciem narzędzi i sprzętu ogrodniczego: sadzenie roślin z bryłą korzeniową, sadzenie roślin do gruntu i doniczek, sadzenie roślin cebulowych, wysiew nasion i wysadzanie rozsady roślin do gruntu. Uczestnicy stażu nauczyli się przycinać róże, cyprysy, rozsadzania roślin, pielęgnacji gatunków typowo hiszpańskich oraz obsługi maszyn ogrodniczych. Wyjazd pozwolił im również nabrać pewności siebie, sprawdzić się w nowej sytuacji oraz zobaczyć, jak wygląda praca ogrodnika na co dzień.

Praca w zabytkowych ogrodach hiszpańskich pozwoliła uczniom na poszerzenie wiedzy z historii sztuki ogrodowej, architektury i poznanie kultury regionu południowej Hiszpanii, Andaluzji i realiów życia tam panujących. Oprócz tego zwiększyli swoje kompetencje językowe w zakresie praktycznego zastosowania języka angielskiego zawodowego i opanowali podstawy języka hiszpańskiego.

Wyjazd ten będzie dla uczestników projektu niezapomnianym przeżyciem i inspiracją zawodową w zakresie szeroko pojętej dziedziny jaką jest architektura krajobrazu.

Praca pod opieką hiszpańskich ogrodników przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzięki udziałowi w stażu zdobyłem nowe przydatne umiejętności na temat pracy architekta krajobrazu oraz poszerzyłem swoją wiedzę o szeroką gamę nowych gatunków roślin. Miałem okazję pracować z wieloma maszynami do przycinania i pielęgnacji roślin. Uważam że lekcje języka hiszpańskiego przebiegły w przyjacielskiej atmosferze, a nauka we wspólnym gronie dużo nas nauczyła. Dzięki grupowych zadaniach zintegrowaliśmy się dodatkowo z uczestnikami praktyk. Dzięki wycieczce na Gibraltar do Sewilli i po Grenadzie miło spędziliśmy czas, poznaliśmy ciekawostki o danych miejscach i obiektach oraz mogliśmy zobaczyć widoki. Praktyki przebiegły w miłej atmosferze oraz dały nam nowe umiejętności i wiadomości.

Podobała mi się praca pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych i hiszpańskich opiekunów, miła i przyjacielska atmosfera w pracy oraz swoboda, nauka języka hiszpańskiego oraz trenowanie języka angielskiego, wycieczki krajoznawcze i kulturowe np. na Gibraltar i do Sewilli, praca w grupach i zadania grupowe do wykonania, poznanie pięknych ogrodów hiszpańskich i poznanie roślinności oraz poznanie zabytkowych budowli.

Podczas praktyk podobał mi się program kulturowy, różnego rodzaju wycieczki, nauka języka hiszpańskiego i angielskiego w przemiłej atmosferze, otwartość i pozytywne nastawienie ludzi w Granadzie, poznawanie pięknych ogrodów hiszpańskich. Podobała mi się praca w grupach i różnego rodzaju zadania grupowe, punkty widokowe z których widać całą Granadę, możliwość skosztowania hiszpańskich przysmaków, bardzo miła obsługa w hostelu oraz poznawanie nowych gatunków roślin podczas pracy w Alhambrze.

Podobały mi się wycieczki na Gibraltar oraz do Sewilli, fantastyczna atmosfera w pracy i nauka języka hiszpańskiego, punkty widokowe, kuchnia regionalna, nauka o nowych roślinach i sposobach ich pielęgnacji oraz otwartość ludzi.