NIEMCY 2009

PRAKTYKI ZAWODOWE ZA GRANICĄ - Schkeuditz (okolice Lipska) w NIEMCZECH
                                              Projekt Leonardo da Vinci

W roku 2008 Zespół Szkół Technicznych włączył się do programu Leonardo da Vinci. Szkoła zgłosiła do konkursu dwa projekty mobilności:

 1) „Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w sieciach komputerowych na rynku europejskim”

2) „Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech”.

Projekty te zostały pozytywnie ocenione, otrzymały dofinansowanie i zostały zrealizowane w ciągu dwóch kolejnych lat.

Najlepsi uczniowie, którzy przeszli
rekrutację, wyjechali na praktyki zawodowe do Schkeuditz w Niemczech..
Naszym partnerem była organizacja pośrednicząca Vitalis GmbH.
Wyjazd był finansowany z funduszy Unii Europejskiej, co oznacza, że
uczestnicy nie musieli martwić się o żadne koszty związane z
4 i 5 tygodniowym pobytem oraz praktykami zawodowymi.

Partnerem szkoły w projekcie była organizacja przyjmująca Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz (okolice Lipska) w Niemczech, która zapewniła uczniom praktyki w niemieckich firmach, wyżywienie i zakwaterowanie.

W ramach projektu, staż odbyło 35 beneficjentów. 15 uczniów technikum informatycznego wyjechało do Niemiec na okres 4 tygodni w maju 2009 roku, dwie 10-osobowe grupy uczniów technikum architektury krajobrazu wyjechały wiosną 2009 i 2010 roku na 5 tygodni.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW:

  • poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w danej dziedzinie
  • podniesienie poziomu praktycznej znajomości języka obcego
  • rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej
  • otrzymanie certyfikatu Europass potwierdzającego poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE:

  • dobra znajomość języka niemieckiego
  • średnia ocen przynajmniej 4,0 z przedmiotów zawodowych i praktyk
  • wysoka frekwencja na zajęciach przedmiotowych

Prezentacje uczniów z pobytu na praktykach w Niemczech:

A po pracy....